Canons återvinningsprogram för servicekassetter

Canons återvinningsprogram för servicekassetter ger dig ett kostnadsfritt, enkelt och miljömedvetet sätt att återvinna dina tomma Canon-servicekassetter.
Canon åtar sig ansvaret för återvinning och återanvändning av 100 % av de servicekassetter som kunder returnerar till oss. Vad som gör det möjligt är vårt hantverk, som säkerställer att kassettens återvinningsbarhet byggs in, från de första designfaserna. Omtanken om miljön finns med i varje designaspekt, från val av material och dess gestaltning i produkter till förnyad bearbetning av begagnade kassetter.

Men vilka fördelar ger det dig?

-Kostnadsfri återvinning av dina tomma Canon-servicekassetter, vilket besparar dig kostnaden för annan kassering.

- Fullständig regelefterlevnad: Alla agenter som Canon anlitar innehar de licenser som krävs, så du kan vara tryggt förvissad om att avfallet hanteras på lämpligt sätt.

- Canon åtar sig ansvaret för återvinning och återanvändning av 100 % av de servicekassetter som kunder returnerar till oss. Ingen kassett som returneras via det här programmet blir till avfall.

- Genom återvinningsprocessen kan delar och material från den tomma kassetten återanvändas i tillverkningen av nya kassetter. Genom att köpa och återvinna dina Canon-servicekassetter med vår hjälp bidrar du till att säkerställa ett slutet kretslopp och minimera vår användning av råvaror.

Mer information om Canons återvinningsprogram för servicekassetter hittar du här: http://www.canon.se/recycling/index.aspx

Om du har Canon-servicekassetter som du skulle vilja återvinna klickar du på länken nedan och begär en upphämtning!

http://www.canon.se/recycling/programme_selector/index.aspx


CANON BUSINESS CENTER
Kundvagn
Visa priser inkl moms
Varor: 0 stSumma: 0 kr
 Stäng   X
Vi använder cookies, detta för att analysera trafiken till och från vår webshop för att kunna förbättra vår service. Genom att fortsätta i vår webshop godkänner du användandet av cookies.